2023-01-27 Üniversitemizde, “Gelecek Nesli Yetiştirmek: Gümrüklerde Bilgi Paylaşımı ve Profesyonel Gururu Teşvik Etmek” Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi
2023-01-25 Konferans: "Gümrüklerde Bilgi Paylaşımı ve Profesyonel Gururu Teşvik Etmek"
2023-01-13 Üniversitemizde, “Kadın ve Coğrafya” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2023-01-10 Akademide Kadın Buluşmaları 2 : "Kadın ve Coğrafya"
2022-12-30 “Kıraathane Söyleşileri”nin 43’üncüsü Gerçekleştirildi
2022-12-28 Üniversitemizde “Üniversiteli Olmak Bugünün Birikimleri Yarının Kazanımları” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-28 Üniversitemizde Teknik Gezi Düzenlendi
2022-12-27 Üniversitemiz Öğrencileri Geçici Barınma Merkezi’ni Ziyaret Etti
2022-12-27 Konferans: "Üniversiteli Olmak, Bugünün Birikimleri Yarının Kazanımları"
2022-12-27 Kıraathane Söyleşileri 43: "Kilis`in Mimari Dokusu"
2022-12-26 Konferans: "Tek Başına Olma Olgusu ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi"
2022-12-26 Şiir Dinletisi
2022-12-26 Üniversitemizde Teknik Gezi Düzenlendi
2022-12-23 Üniversitemizde "Yeni Bir Ontolojinin İmkânı: İnsan ve Doğa" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-23 Üniversitemizde “Fizyoterapide Biyo-Psiko Sosyal Terapi Yaklaşımı” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-23 Üniversitemizde “22 Aralık Paramedik Günü Etkinliği” Gerçekleştirildi
2022-12-23 Üniversitemizde, “Çağdaş Yazarlara Disiplinlerarası Yaklaşım” Paneli Gerçekleştirildi
2022-12-22 Üniversitemizde “Kilis’te Eğitim” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi
2022-12-22 Üniversitemizde “Büyük Selçuklu Ordusunda Sefer Esnasında İbadet” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-22 Üniversitemizde, “18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü Etkinliği” Gerçekleştirildi
2022-12-22 Akademik Söyleşiler: "Göç ve Aile"
2022-12-21 Üniversitemizde, “Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’yı An(la)mak” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi
2022-12-21 Üniversitemizde, “Etkili CV Hazırlama Teknikleri” Başlıklı Kariyer Geliştirme Eğitimi Verildi
2022-12-21 Konferans: "Kilis`te Eğitim"
2022-12-20 Üniversitemizde, “Mevlana Sergisi” Açıldı
2022-12-20 Üniversitemizde “Dinle Neyden” Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi
2022-12-20 Coğrafya Bölümü Öğrencilerimize Teknik Gezi Düzenlendi
2022-12-20 Konferans: "Büyük Selçuklu Ordusunda Sefer Esnasında İbadet"
2022-12-20 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü Etkinliği
2022-12-20 Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, TRT Çukurova Radyosu’na Konuk Oldu
2022-12-20 Üniversitemizde Teknik Gezi Düzenlendi
2022-12-18 Şiir Dinletisi ve Ney Taksimi
2022-12-18 Konferans: "Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca`yı An(la)mak"
2022-12-17 Mevlana Sergisi
2022-12-16 Öğrenci Paneli: "Çağdaş Yazarlara Disiplinlerarası Yaklaşım"
2022-12-16 Üniversitemizde “Turizm ve Müzik” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-16 Öğrencilerimiz “Matematiğin Öyküsü: Doğunun Dehası” Belgeselini İzledi
2022-12-15 Üniversitemizde “Öğrenme Çevresi Olarak Okul Bahçeleri” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-15 Kariyer Geliştirme Eğitimleri:"Etkili CV Hazırlama Teknikleri"
2022-12-15 Üniversitemizde “Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Olmak: LÖSEV” Başlıklı E-Seminer Düzenlendi
2022-12-15 Üniversitemizde “Mavi Vatan: Doğu Akdeniz Enerji Havzası Sorunsalı” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-15 Üniversitemizde, “İnternet Bağımlılığı” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-14 Söyleşi : "Sınır Bölgesinde Okul Psikolojik Danışmanı Olmak"
2022-12-14 Film Gösterimi ve Bağımlılık Üzerine Söyleşi: "28 Days"
2022-12-14 Üniversitemizde “Anlamın Varlıksızlığı” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-14 Üniversitemizde, “İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-14 Üniversitemizde, “Günümüzde Müslümanlar Neden Bu Halde?” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-14 Üniversitemizde “Uluslararası Öğrencilerin Kilis’e ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne Uyumu” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2022-12-13 Üniversitemizde Teknik Gezi Düzenlendi
2022-12-13 Üniversitemizde, “Ekip Çalışması ve Liderlik” Başlıklı Kariyer Geliştirme Eğitimi Verildi