2022-01-17 E - Söyleşi: "Türk Dünyasının Turizm Cenneti Kırgızistan"
2022-01-14 “Kıraathane Söyleşileri”nin 32’ncisi Gerçekleştirildi
2022-01-12 Üniversitemizde Yirminci Yüzyılda Bilimi Anlamlandırma Çabasındaki Dönüşüm” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi
2022-01-12 Söyleşi:"Akademide Kadın ve Anne Olmak"
2022-01-10 Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde "Merhamet Şehri Kilis" Başlıklı Söyleşi Düzenlendi
2022-01-07 Felsefe Söyleşileri 6: "20. Yüzyıldaki Felsefenin Bilimi Anlamlandırma Çabasındaki Dönüşüm"
2022-01-06 Kıraathane Söyleşileri 32: "Külliye Tipi Vakıflarda İş ve Ücret"
2022-01-06 Üniversitemizde "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" İsimli Panel gerçekleştirildi
2022-01-03 Üniversitemizde “Türkiye’de Arap Dili Eğitiminin Önemi” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi
2021-12-31 “Kıraathane Söyleşileri”nin 31’incisi Gerçekleştirildi
2021-12-31 Üniversitemizde “Etkili İletişim ve Beden Dili” Eğitimi Gerçekleştirildi 
2021-12-30 Üniversitemizde “Altın Oran ve Leonardo Fibonacci” Semineri Verildi
2021-12-30 Üniversitemizde “Üç Alperen’in Ardından” Başlıklı E-Panel Düzenlendi
2021-12-29 Üniversitemizde “Göçmenlere Yönelik Algıda Sınırların Rolü” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi
2021-12-29 Söyleşi: "Türkiye'de Arap Dili Eğitiminin Önemi"
2021-12-29 Film Gösterimi: "Her Çocuk Özeldir"
2021-12-29 Üniversitemizde “Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar” Başlıklı E-Konferans Düzenlendi
2021-12-29 Konferans: "Yükseköğretimde Uluslararası Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri"
2021-12-28 Üniversitemizde “Güncel Felsefi Sorunlar” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi
2021-12-28 Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi
2021-12-28 Panel: "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim"
2021-12-27 Söyleşi: "Kulüp Yönetimi Eğitimi"
2021-12-24 E - Konferans: "Göçmenlere Yönelik Algıda Sınırların Rolü"
2021-12-23 Felsefe Söyleşileri 5: "Günümüz Felsefe Sorunları"
2021-12-23 Üniversitemizde “Yunus Ne Hoş Demişsin” Başlıklı Şiir Dinletisi Gerçekleştirildi
2021-12-23 Üniversitemizde “Etkili İletişim, Girişimcilik, İnovatif Düşünceler ve Başarı Hikâyeleri” Başlıklı Panel Düzenlendi
2021-12-22 Üniversitemizde “Hayatımız İstatistik” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2021-12-21 Konferans: "Hayatımız İstatistik"
2021-12-21 Üniversitemizde “Bilişim Teknolojilerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2021-12-17 Üniversitemizde “18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü” Etkinliği Gerçekleştirildi
2021-12-17 Üniversitemizde “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” Etkinliği Gerçekleştirildi
2021-12-17 Panel: “Üç Alperen’in Ardından”
2021-12-17 Konferans: “Bilişim Teknolojilerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri”
2021-12-17 Üniversitemizde “Risk Bilinçli Annelik: Uzmanların Risk Söylemlerinin Annelik Deneyimlerine Etkisi” Başlıklı Video Konferans Gerçekleştirildi
2021-12-16 Üniversitemizde “Geçici Koruma Altındaki Sığınmacıların Temel Hak ve Yükümlülükleri” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
2021-12-15 Üniversitemizde “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Eğitimi” Verildi
2021-12-15 Kıraathane Söyleşileri: “İslam Filozoflarında Din Dili”
2021-12-15 Üniversitemizde “Özgür Düşünce Geleneği” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi
2021-12-15 Konferans: “Risk Bilinçli Annelik: Uzmanların Risk Söylemlerinin Annelik Deneyimlerine Etkisi”
2021-12-15 Konferans: “Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar”
2021-12-13 Konferans: "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacıların Temel Hak ve Yükümlülükleri"
2021-12-13 Üniversitemizde “Bağımlılıkta Aile Rolleri” Başlıklı Konferans Düzenlendi
2021-12-11 Konferans:"Anlam Dünyamız ve Gelecek Tasavvurumuz"
2021-12-10 Kariyer Geliştirme Eğitimleri:"Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma"
2021-12-10 Şiir Dinletisi: "Yunus Ne Hoş Demişsin"
2021-12-10 Felsefe Söyleşileri 4: " Özgür Felsefî Gelenek"
2021-12-09 Üniversitemizde “Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Günümüze Kilis Sempozyumu” Düzenlendi
2021-12-09 Sağlık İdarecileri Günü Etkinliği
2021-12-08 Üniversitemizde “Yabancı Uyruklu Bireylerde Bağımlılık ve Tedavi Süreçleri” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi
2021-12-07 Üniversitemizde “CV Doldurma Teknikleri Eğitimi” Düzenlendi