Kilis 7 Aralık Üniversitesi

MİSYON - VİZYON

1. Misyon

İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

2.Vizyon

Evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası ortamlarda gurur duyulan bir üniversite olmak.

3.Temel Değerler

• Yenilikçilik
• Şeffaflık
• Katılımcılık
• Sosyal Sorumluluk
• Bilimsel Özgürlük
• Hesap Verilebilirlik
• Adillik
• Dürüstlük
• İnsan Odaklılık
• Üretkenlik
• Öncüllük