Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Görev Dağılımı

 

REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Muhammed Ruhat YAŞAR

Akademik ve İdari Birimler

 1. Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
 2. Ziraat Fakültesi
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi
 4. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 5. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
 6. Sağlık Hizmetleri MYO
 7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 8. Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 1. Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Komisyonlar

 1. Etik Komisyonu
 2. Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
 3. OHAL ile ilgili iş ve işlemler
 4. Öğrenci Konseyi Seçimi
 5. Kısmı Zamanlı Öğrenci Seçimi
 6. Sosyal Projeler Komisyonu
 7. Üniversite Yayın Kurulu
 8. Lisansüstü (ÖYP-MEB) İzleme Komisyonu
 9. Kişisel Verinin Koruma Komisyonu

 

 

REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Akademik ve İdari Birimler

 1. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
 2. İlahiyat Fakültesi
 3. Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu
 5. Sosyal Bilimler MYO
 6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 7. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 1. Sürekli Eğitim Merkezi
 2. Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Komisyonlar

 1. Kalite Kurulu Komisyonu
 2. Eğitim-Öğretim İşleri Komisyonu
 3. Satın Alma Komisyonu
 4. Lojman Komisyonu
 5. Dış İlişkiler
 6. Mevzuat Komisyonu
 7. Rutin Personel ile ilgili iş ve işlemler
 8. Uluslararası Öğrenci Seçme Sınav Komisyonu (YÖS)
 9. Uzaktan Eğitim Komisyonu
 10. YÖK Anadolu Projesi
 11. Staj Komisyonu
 12. Yabancı Uyruklu Sözleşemeli Personel İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
 13. Öğrenci Bursları Değerlendirme Komisyonu

 

 

REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Akademik ve İdari Birimler

 1. Fen Fakültesi
 2. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 3. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 4. İletişim Fakültesi
 5. Alaeddin Yavaşça Devlet Konservatuarı
 6. Turizm Otelcilik MYO
 7. Teknik Bilimler MYO
 8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 9. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 10. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 1. Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi
 2. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
 3. Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi
 4. Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Komisyonlar

 1. Üniversite-Kamu-Sanayii İşbirliği Komisyonu
 2. BAP Komisyonu
 3. Yapı İşleri Komisyonu
 4. İç Kontrol Komisyonu
 5. Dr. Öğr. Üyesi Ders Dinleme Komisyonu
 6. Prof.Dr. ve Doç.Dr. Ön İnceleme Komisyonu
 7. TEKMER ve TTO ile ilgili iş ve işlemler
 8. Akademik Teşvik Komisyonu
 9. Dijital Dönüşüm Projesi
 10. Engelsiz Üniversite Birimi
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

 

 

REKTÖR DANIŞMANI
Dr.Öğr.Üyesi Erdinç GÜLCÜ; Akademik/İdari Personel İş ve İşlemleri

REKTÖRLÜK KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Ali KESTANE; İç kontrol İzleme ve Yönlendirme, Üniversite Kalite Süreçleri


GENEL SEKRETER
Necdet BOZGEYİK

 1. Genel Sekreterlik ve Özel Kalem İşleri
 2. Senato/Yönetim Kurulu Sekretaryası
 3. Hukuk Müşavirliği Sekretaryası
 4. Daire Başkanlıkları İlgilendiren Konular ve Koordinasyon İşleri
 5. Akademik Birim Sekreterlikleri
 6. Döner Sermaye Müdürlüğü
 7. Yazı İşleri Müdürlüğü


GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Öğr. Gör. Ali GENÇ

 1. Genel Sekreterlik iş ve işlemlerine yardımcı olmak
 2. Kurumsal İletişim Koordinatörü, Basın Toplantıları Sorumlusu, Kültürel ve Sanatsal Programlar Sorumlusu
 3. Öğrenci Topluluğu Üst Kurulu