Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kani ARICI
İnsan ve Toplum Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Memet KULE
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa DEDE
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kani ARICI
Profesör Üye Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK