Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE Ali KESTANE
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
alikestane@kilis.edu.tr
0348 813 9334 - 1521