Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU Seher MAŞKARAOĞLU
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
seher.maskaraoglu@kilis.edu.tr
1428