Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Kilisli Muallim Rıfat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kani ARICI
İnsan ve Toplum Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bektaş TEPE
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa DEDE
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KULE
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Reşat KARTAL
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melih Aydın
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut YALÇIN
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez HARUNOĞULLARI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Alper YETKİNER
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Ali KESTANE
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Zehra GÖKÇE
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN
İlahiyat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KINAĞ
Fen Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Osman TAŞKIN
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK