Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kani ARICI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa CİNOĞLU
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa DEDE
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KULE
İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet KULE
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Dek. V. Prof. Dr. Önder KARAKOÇ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Reşat KARTAL
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah ALTUNCU
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut YALÇIN
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez HARUNOĞULLARI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Alâeddin Yavaşca Devlet Kon. Md. Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Fakülte Temsilcileri
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Durmuş BURAK
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Ali KESTANE
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Zehra GÖKÇE
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ
Ziraat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Faika YARALI KARAKAN
İlahiyat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KINAĞ
Fen Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Üyesi Osman TAŞKIN
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK