Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KURULLAR , KOMİSYONLAR ve KOORDİNATÖRLÜKLER

KURULLAR

Ad

Başkan

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Öğrenci Konsey Seçimi için Üniversite Seçim Kurulu

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Etik Kurul (http://etikkurul.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. M. Fatih KANTER

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Engelsiz Üniversite Birimi (http://engelsiz.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Sosyal Duyarlılık Dersi Projesi Fakülte Birim Koordinatörlüğü(http://sdp.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Staj Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Kalite Koordinatörlüğü (https://kilis.edu.tr/kalite/)

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (http://surdurulebilirlik.kilis.edu.tr)

Prof. Dr. Demet DEMİROĞLU

KOMİSYONLAR

Ad

Başkan

BAP Komisyonu (http://projeler.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Aysun MERCİMEK

Profesörlük Başvuru İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Doçentlik Başvuru İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Doktor Öğretim Üyesi Ders Dinleme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Kalite Komisyonu (https://kilis.edu.tr/kalite/)

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Sosyal Duyarlılık Proje Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Mevzuat Komisyonu

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mülkiyetindeki Taşınmazlara İlişkin İş ve İşlemleri Yürütme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Rektör)

Mezuniyet Töreni Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Konut Tahsis Birimi Ön İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Erasmus Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Satın Alma Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Uluslararası Öğrenci Kabulü Daimi Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları ve Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Bahar Şenliği Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Konut Tahsis Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

KOORDİNATÖRLÜKLER

Ad

Başkan

BAP (http://ebap.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. H. Aysun MERCİMEK TAKCI