kaliteofisi@kilis.edu.tr +90 348 814 26 66

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

Kalite güvence mühendisi, çalıştığı iş yerlerinde üretilen ürün ve/veya hizmetin, gerek yasal düzenlemeler ve kalite standartlarına gerekse fabrikanın kalite politikasına uygun olarak hazırlanıp, hatasız ve eksiksiz olarak son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan mühendistir. İş yerlinin işçi standartlarından hijyen standartlarına, üretimden lojistiğine kadar tüm sürecin işleyişini kontrol eder ve tüm birimlerden bağımsız ve özerk olarak çalışır.

Kalite Güvence Sistemi

  • Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz.
  • ISO 9000 nedir? KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 1987 yılında uluslararası kalite ihtiyacına cevap verecek ve birçok ülke tarafından kabul edilen ISO 9000 dizisi standartları yaygınlaşmıştır. Bu standartlar önceki yıllardaki sistem standartlarının bir sentezi olmaktadır ve bir çok yönden benzerlikler bulunmaktadır. Ancak buradaki ayırt edici özellik geçmişteki kalite güvencesinin çok sayıda ve titizlikle yürütülen kontrollerle gerçekleştirilmesi ve bu nedenle çok pahalı bir sistem olmasıdır. ISO 9000, işletmenin koşullarına uygun bir Kalite Güvence Sistemi geliştirilmesinde ve/veya bir başka organizasyonunu Kalite Güvence Sistemi’nin değerlendirilmesinde esas olarak kullanılabilecek bir modeldir. Bu modele uygunluk ise bir işletme için birçok endüstrileşmiş ülkede kabul edilmiş olan uluslar arası bir standarda uygun bir kalite güvence sistemine sahip olmak anlamına gelecektir. İSO’nun (Uluslararası Standardlar Organizasyonu) tanımına göre ISO 9000 serisi şu standartlardan oluşmaktadır.

Örnek Resim

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ      

Örnek Resim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi            

Örnek Resim

Türkiye Kalite Derneği              

Örnek Resim

Türkiye İç Denetim Enstitüsü          

Örnek Resim

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU        

Örnek Resim

Yükseköğretim Kalite Kurulu          

İletİşİm

Konum:

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:84 KİLİS

Telefon

+90 348 814 26 66

Bekleyiniz
Mesajınız Gönderildi