Dr. Öğr. Üyesi Vedat Karakaş Vedat Karakaş
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
vedatkarakas@kilis.edu.tr
+90 348 8142666/1404