Doç. Dr. Veli BATDI Veli BATDI
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
vbatdi@kilis.edu.tr
03488142666-1735