Dr. Öğr. Üyesi Übeyde GÜLNAR Übeyde GÜLNAR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
ubeydegulnar@kilis.edu.tr
1579