Doç. Dr. Reşat KARTAL Reşat KARTAL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
resat.kartal@kilis.edu.tr