Arş. Gör. Özgür AKTAŞ Özgür AKTAŞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
ozguraktas@kilis.edu.tr
Dahili 1840