Dr. Öğr. Üyesi ÖZCAN ÖZKAN ÖZCAN ÖZKAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
ozcanozkan@kilis.edu.tr / ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8170-0556
0 348-813 93 34 - 1516