Ünvanı

Doç. Dr.

Ömer CİDE

Adı-Soyadı

Ömer CİDE

Doğum Yılı ve Yeri

Siverek/1978

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

İslam Tarihi

Yabancı Dil

65 İngilizce

E-posta/Web

omercide@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 8142666 Dahili 1595

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1996-2001

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Santaları

2001-2007

Doktora

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları

2007-2013

Doktora

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları

2007-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

12/02/2014-

Öğretmen

Hakkari İmam Hatip Lisesi

2002-2005

Öğretmen

Kayseri/ Tomarza İmam Hatip Lisesi

2005-2008

Öğretmen

Erdemli İmam Hatip Lisesi

2008-2010

Öğretmen

Çamlı İlköğretim Okulu

2010-2011

Öğretmen

Erdemli İmam Hatip Lisesi

2011-2014

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

205/2 Numaralı Şanlıurfa Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi

Siyer, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi

Doktora Tezi

Kuruluş Dönemi Osmanlı Fetihlerinde Dinin Rolü (1299-1402)


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri


İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİYER DERSİNE KARŞI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)


ORTAOKUL (5. VE 8. SINIF) ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE KARŞI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 26/01/2017-26/12/2019
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı, 24/02/2014-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hz. Peygamber'in Hicretine Dair Bazı Mülahazalar.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 Hz. Ömer’in Yönetim İlkleri      

Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz. 

205 Numaralı Şer’iyye Sicili’ne Göre Urfa’nın Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi

                            

ORTADOĞU’DA GÖÇÜ TETİKLEYEN SAVAŞLARIN NEDENİ OLARAK DİN


ZEYD B. SABİT’İN DİL ÖĞRENMESİ MESELESİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 7-9 Kasım 2019 Gümüşhane. ss. 1151-1157


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Hz. Zeyd bin Sâbit, Beyan Yayınları, 2019

İslam Fetihlerini Kolaylaştıran Uygulama Emân, İlâhiyât Yayınları, 2020

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Meşruiyet Sorunu ve İlk Kaynaklara Yansıması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 2, s. 105-126 

Hz. Ömer’in Yönetim İlkeleri = Hz. Omar’s Administrative Principles, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: IV, sayı: 7, s. 141-157

Osmanlı Kuruluş Döneminde Beylikler ile Olan İlişkilerde Din Faktörü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi = Journal of Social Sciences, 2014, cilt: IV, sayı: 7, s. 99-117

2/146 ve 6/20 Ayetlerinin Tebşirat Bağlamında Değerlendirilmesi = Evaluation of 2/146 and 6/20 Verses in the Context of Evangeling, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi = Journal of Social Sciences, 2017, sayı: 13, s. 138-153

Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi = Prophet Muhammed Message Targeting Byzantium and Sasani, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi = Journal of Social Sciences, 2017, sayı: 14, s. 12-23

Ortadoğu’da Göçü Tetikleyen Savaşların Nedeni Olarak Din, İlahiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, 2016, cilt: III, sayı: 4, s. 149-158

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Dinî Etki, Bilimname: Düşünce Platformu, 2015/1, sayı: 28, s. 263-286

Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer ibn Abdulaziz, (Kilis) Sosyal Bilimler Dergisi, c.8, s, 15, ss. 56-73

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Gazneliler, İslam Tarihi II, Lisans Yayıncılık 2018

İslâm Medeniyetinin Gerilemesi-Sebep ve Çözüm Önerileri, 2019, Lisans Yayıncılık, ss. 361-376

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Tomarza Milli Eğitim Müdürlüğü/ Teşekkür Belgesi

Tomarza Milli Eğitim Müdürlüğü/Teşekkür Belgesi

Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü/ Teşekkür Belgesi

ASSAM Uluslararası Kongre Başarı Belgesi

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER