Doç. Dr. Mehmet ÖZÇALICI Mehmet ÖZÇALICI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
mozcalici@kilis.edu.tr
0(348) 814 26 66 / 1522