Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal TAŞKIN Ali Kemal TAŞKIN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
kemaltaskin@kilis.edu.tr
0 348 813 93 15 - 1840