Arş. Gör. Habip Yusuf HASIRCI Habip Yusuf HASIRCI
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
hyusufhasirci@kilis.edu.tr
03488142666-1837