Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kurşun Hüseyin Kurşun
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
huseyin.kursun@kilis.edu.tr
348-813 93 34 D: 1521