Doç. Dr. Halil İbrahim Sarı Halil İbrahim Sarı
Eğitim Fakültesi (Faculty of Education)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Measurement and Evaluation in Education)
hisari@kilis.edu.tr
+90 348 814 26 66 Dahili: 1729