Dr. Öğr. Üyesi HAYDAR KARAMAN HAYDAR KARAMAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
haydar.karaman@kilis.edu.tr