Dr. Öğr. Üyesi Hatice Esenkaya Hatice Esenkaya
Fen/Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
hatice.esenkaya@kilis.edu.tr
1538