Dr. Öğr. Üyesi Hande POŞUL Hande POŞUL
Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
handeposul@kilis.edu.tr
0348 814 26 66-1534