Arş. Gör. Gümrah Can BAŞDAĞ Gümrah Can BAŞDAĞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
gumrahbasdag@kilis.edu.tr
0348 814 26 66/ 1529