Arş. Gör. Gizem Ayşe ARIKAN AKÇAY Gizem Ayşe ARIKAN AKÇAY
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji
gizemayse.akcay@kilis.edu.tr
0 348 814 26 66 (Dahili: 1995)