Arş. Gör. Dr. Fatih TIKMAN Fatih TIKMAN
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
fatihtikman@kilis.edu.tr
0 348 814 26 66/1739