Doç. Dr. Esra Asıcı Esra Asıcı
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD.
esraasici@kilis.edu.tr
+90 348 814 26 66/1799