Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇOLAKOĞLU Emre ÇOLAKOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
emre.colakoglu@kilis.edu.tr
+90 348 813 93 34/ 1518