Dr. Öğr. Üyesi Bayram Koca Bayram Koca
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bayramkoca@kilis.edu.tr
1525