Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR Ali GÜNGÖR
İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)
aligungor@kilis.edu.tr ********* agungor38@gmail.com ********* ORCID:0000-0002-7655-4021 ********* Araştırmacı ID : 222426
0 348 814 26 66 Dahili 1575