Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIRIM Ali YILDIRIM
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
ali.yildirim@kilis.edu.tr
+90 348 814 26 66 Dahili:1990