Arş. Gör. Abdussamed ÖZBEK Abdussamed ÖZBEK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
a.samedozbek@kilis.edu.tr
1516