Arş. Gör. Çelik ve Arş. Gör. Bozok “YÖK Genç Beyinler Programı”ndan Kabul Aldı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Arş. Gör. Feyza Çelik'in “YÖK Genç Beyinler Programı” kapsamında yapmış olduğu doktora tez proje başvurusu kabul edildi. Çelik, Ekim-Aralık 2024 tarihleri arasında Leiden Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Enstitüsü'nde İslam Felsefesi ve Tarihi bölümünde görev yapan Dr. Ahab Bdaiwi'nin danışmanlığında doktora tez çalışmalarını sürdürecek. Çelik'in araştırmaları, “Geç Antik Dönem ve Kur’an” temelinde Kur’an Araştırmalarına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Nisa Yağmur Bozok'un ise YÖK Genç Beyinler Programı (GEP) kapsamında yapmış olduğu 3 Aylık yurt dışı araştırma bursu başvurusu kabul edildi. Söz konusu proje, Ekim-Aralık 2024 tarihleri arasında Friedrich-Alexander Nürnberg-Erlangen Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Modern Kilise Tarihi Enstitüsü Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Anselm Schubert danışmanlığında yürütülecek. Bu süreçte Bozok, "Hıristiyan Düşünürlerin Yahudi Dini Literatürü ve İbraniceye Yönelişi: Hıristiyan Hebraizmi" başlıklı doktora tezi üzerine araştırmalar gerçekleştirecek.