Doç. Dr. Yılmaz, “TRT Çukurova Radyosu”na Konuk Oldu

 

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Efe Çetin Yılmaz, TRT Çukurova Radyosu’nda yayınlanan “Bölge Gündemi” adlı programa konuk oldu.

Yılmaz, Teknoloji Transfer Ofislerinin üniversite içerisindeki rol ve önemi hakkında bilgi verdi. Üniversitemiz TTO ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi TTO arasında gerçekleştirilen protokolün detaylarını açıklayarak bu iş birliklerinin TTO’nun etkinliği üzerindeki yapısı konusuna değindi. Yılmaz, ayrıca son yıllarda gerçekleşen doğal afetler, salgın hastalıklar ve savaşların, inovasyonun önemini bir defa daha ortaya koyduğunu ifade etti. İnovasyon gerçekleştiren ülkelerin bu problemlere daha etkili çözüm üretebildiğini ifade etti.  Son olarak, Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini özetleyerek Kilis sanayisi ve bölge sanayisinde yapılacak üniversite-sanayi iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu.