Üniversitemizde "Öğretmen Olmak: Mevzuatlar Kapsamında Öğretmenlik Mesleği" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğunun katkılarıyla, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda, Millî Eğitim Uzmanı Mehmet Emin Akkurt’un sunumlarıyla, "Öğretmen Olmak: Mevzuatlar Kapsamında Öğretmenlik Mesleği" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Akkurt, geçmişten günümüze öğretmen eğitimi ve öğretmen eğitiminde yaşanan değişim ve dönüşümden bahsetti. Ardından, yasal temellerde öğretmenin kim ve rolünün neler olduğunu açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığının sağladığı öğretmen özlük haklarının neler olduğuna, ilk atama, yer değiştirme, öğretmen kariyer basamaklarına değindi. Daha sonra öğretmenlik mesleğinde derece, kademe ve hizmet puanı gibi özlük durumlarını örneklerle açıkladı.

Konferans soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.