Üniversitemiz, TÜBİTAK Proje Desteklerinde İvme Kazandı

 

Fen Fakültemizde yapılan başarılı bilimsel çalışmalar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı. 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Hatice Aysun Mercimek Takcı’nın İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklı “Hypericum capitatum Çiçek Özütü Kullanılarak Katkısız ve Al Katkılı ZnO Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi: Karakterizasyon, Anti-Quorum Sensing, Anti-Kanser ve Fotokatalitik Aktivite” adlı projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje, Doç. Dr. Muhammet Karaman, Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kadir Takcı, Dr. Öğr. Üyesi Başar Sevindik ve Dr. Kıvılcım Çaktu Güler’den oluşan araştırma ekibi tarafından yürütülecek.

Doç. Dr. Muhammet Karaman’ın Atatürk, Erciyes, Gaziantep ve Trakya Üniversiteleri ortaklı “Metoksi Indol-Kinazolinon İskeletine Sahip Yeni Bir Sınıf Schiff Bazı Türevlerinin, Pentoz Fosfat Yolağı Inhibisyonu Aracılığı İle Kanser Hücreleri Üzerinde Kemoterapötik ve Kemosensitizör Özelliklerinin Nano-Çiçek İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Kullanılarak Belirlenmesi” adlı projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Esenkaya, Öğr. Gör. Dr. Saffet Çelik, Dr. Halide Sedef Karaman, Dr. Burcu Somtürk Yılmaz ve Dr. Hasan Ulusal’dan oluşan araştırma ekibi tarafından yürütülecek.

Fen Fakültesi Kimya Bölümün’de görev yapan Doç. Dr. Evrim Baran’ın “Elektrokatalitik Hidrojen Üretiminde Kullanılacak Boron Katkılı Cu-Mwcnt/Pla Elektrotlarının Pelet Ekstrüzyon Tabanlı 3d Baskı ile Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı 1002-B projesi ve Çukurova Üniversitesi ortaklı “La2mnio6 ve La2mni6b (M: Cu, W, Mo, Ti) Çift Perovskitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu: 3b Çift Perovskit Oksit ve Borit Elektrotların Yapay Güneş Işığı Altında Elektrokimyasal Hidrojen Üretimindeki Performanslarının İncelenmesi” adlı projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje, Prof. Dr. Birgül Yazıcı ve Doç. Dr. Gökmen Sığırcık’tan oluşan araştırma ekibi tarafından yürütülecek.

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Sağlam’ın Harran Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi ortaklı “Uçucu Yağ İhtiva Eden Polimerzomlar ile Fonksiyonelleştirilmiş Modifiye Buğday Kepeği Proteini Bazlı Yenilikçi Hidrojel Filmlerin Üretilmesi ve Gıdaların Muhafazasında Kullanımı” adlı projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje, Doç. Dr. Bülent Başyiğit (yürütücü), Prof. Dr. Mehmet Karaaslan, Dr. Öğr. Üyesi Asliye Karaaslan, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Şükrü Karakuş, Öğr. Gör. Demet Ektiren’den oluşan araştırma ekibi tarafından yürütülecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde görev yapan Arş. Gör. Dr. Beyza Karayiğit’in Hatay Mustafa Kemal, Mersin ve Harran Üniversiteleri ortaklı “Karışım bitkisel süt alternatiflerinden peynir, yoğurt ve dondurma analoglarının üretim optimizasyonu ve besinsel, fizikokimyasal, duyusal ve fonksiyonel özelliklerinin değerlendirilmesi” adlı TÜBİTAK 1001 projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Emir Ayşe Özer yürütücülüğünde, Prof. Dr. Buket Mutlu Akın, Arş. Gör. Dr. Beyza Karayiğit, Doç. Dr Salih Aksay’ dan oluşan araştırma ekibi tarafından yürütülecek.

Fen Fakültesi bünyesinde yürütülecek 1001 ve 1002-B projelerimiz için desteklenen akademisyenlerimizi ve proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.