Üniversitemizde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Değerlendirme Çalışmaları Gerçekleştirildi

 

Üniversitemizde, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi

Üç gün süren programın ilk gününde, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı Değerlendirme Takımı Üyeleri Takım Başkanı Prof. Dr. Asaf Varol, Akademik Değerlendirici Üyeler Prof. Dr. Efkan Uzun, Prof. Dr. Güven Özden, Prof. Dr. Tevfik Küçükömeroğlu, Prof. Dr. Mehmet Tolga Dinçer; İdari Değerlendirici Üye Nezihe Er; Öğrenci Değerlendirici Üye Yusuf Polat ve YÖKAK Adına Gözlemci Üye Harun Kaplan Rektörlük Makamı’nda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Üniversitemizde KAP değerlendirme çalışmaları; “Liderlik, Yönetim ve Kalite”; “Eğitim-Öğretim”; “Araştırma-Geliştirme” ve “Toplumsal Katkı” boyutları üzerinden değerlendirilmesi konusunda Rektörümüz Karacoşkun ile bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Programın ilk iki gününde, YÖKAK Değerlendirme Takımı Üyeleri, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) değerlendirme sürecini gerçekleştirmek üzere saha çalışmalarına başladı. Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Ali Kestane tarafından Üniversitemizde gerçekleştirilen kalite çalışmalarının mevcut durumuna ilişkin yapılan sunumu takiben Değerlendirme Takımı Üyeleri Üniversitemiz Üst Yönetimi, Senato Üyeleri, akademik birimler, idari birimler, öğrenciler, iç ve dış paydaşlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.  Dış paydaşların yer aldığı görüşmeye, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Genel Sekreterimiz Necdet Bozgeyik, Kalite Koordinatörümüz Doç.Dr. Ali Kestane, İpek Yolu Kalkınma Ajansı’ndan Uzman Mesut Çağdaş Özkan, Kilis İl Gençlik Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Kent Konseyi Başkanı Muammer Fazlıağaoğlu, Mezun Öğrencilerimizden Okul İdarecileri Mehmet Özcan ile Ahmet Çetin ve Senato tarafından seçilmiş üyeler katıldı.  Bu bağlamda Değerlendirme Takımı tarafından “Liderlik, Yönetim ve Kalite”; “Eğitim-Öğretim”; “Araştırma-Geliştirme” ve “Toplumsal Katkı” süreçlerinin kalite düzeylerine ilişkin durumu değerlendirildi.

Programın son gününde, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) saha ziyareti ve değerlendirme çalışmaları, Değerlendirme Takımının, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Rektör Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Ali Kestane, Genel Sekterimiz Necdet Bozgeyik ve Genel Sekreter Yardımcımız Öğr. Gör. Ali Genç ile gerçekleştirdiği çıkış görüşmesi ile sona erdi.