Üniversitemizde “Temel Şifreleme Yöntemleri ve Matematik” Başlıklı E-Seminer Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Öğrenci Topluluklarından Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen “Temel Şifreleme Yöntemleri ve Matematik” isimli e-seminer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Çağla Çelemoğlu’nun sunumları ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Poşul’un yönlendiriciliği ile gerçekleştirildi. 

Temel şifreleme yöntemlerinden bahsederek konuşmasına başlayan Çelemoğlu, kriptoloji alanındaki çalışmalara değinerek, temelde kriptoloji biliminin matematiksel bir şifreleme dili olduğunun altını çizdi. Günümüzde kriptoloji biliminin kullanım alanlarından bahsederek konuşmasına devam eden Çelemoğlu, bu bağlamda çeşitli örneklerle sunumunu tamamladı. 

E-Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.