Üniversitemizde “Kimlik, Din ve İdeoloji; Yahudilik ve Siyonizm’e İlişkin Bir Analiz” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Özgür Düşünce Topluluğunun katkılarıyla, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda, Doç. Dr. Abdullah Altuncu’nun sunumlarıyla, “Kimlik, Din ve İdeoloji; Yahudilik ve Siyonizm’e İlişkin Bir Analiz” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Altuncu konuşmasında, Yahudiliğin dinamiklerini ve Orta Doğu’daki çatışma ortamını ele aldı. Yahudiliğin tarihsel süreci ve temel kavramlarını irdeleyen Altuncu, modern dönem içerisinde farklı din anlayışlarının ve ayrı kimlik yapılarının bulunduğunu, bu bağlamda tek bir Yahudi imajından bahsedilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca bölgede yaşanan olayların analizinde çok parçalı kimlik yapısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Din ve ideoloji arasında büyük farklılıklar bulunduğunu, modern dönemde ortaya çıkan bir ideolojinin, ne bir dini ne de din mensuplarını temsil edemeyeceğini belirten Altuncu, bir kısım Yahudilerin Siyonizme yönelik tepkilerini de anlattı. İnancımız, coğrafi konumumuz ve bölgedeki tarihsel varlığımızın bize büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Altuncu, akademik ve bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.