Rektör Yardımcımız Yıldırım “Yükseköğretim Öğrencileri için Avrupa Birliği Bursları (ESPS) Projesi Lansman Etkinliği”ne Katıldı

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 100. Yıl Kültür Merkezi’nde, ESPS Projesi’nin hedeflerini, planlanan faaliyetlerini ve önemini paylaşarak proje kapsamındaki paydaşları ve yararlanıcıları bir araya getirip fikir alışverişinde bulunmak amacıyla lansman etkinliği gerçekleştirdi. Lansmana, Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız aynı zamanda ESPS Projesi Bölge Koordinatörü olan Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım katıldı.

Etkinliğin açılış konuşması Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı tarafından yapıldı. Akabinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Laurent Guirkinger ve Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay birer konuşma yaptı. Etkinliğe ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve öğrenciler de katılım sağladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin, konsorsiyum oluşturarak Avrupa Birliği’nden doğrudan aldığı hibe ile hayata geçireceği Yükseköğretim Öğrencileri için Avrupa Birliği Bursları (ESPS) Projesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, uluslararası koruma altındaki ve geçici koruma altındaki öğrencilerin yükseköğrenime erişimini arttırarak kendi kendilerine yetebilmeleri için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamayı ve bu sayede Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.