Doç. Dr. Elif Akın Kazancıoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Z. Kazancıoğlu’nun Projesi, TÜBİTAK’tan Destek Almaya Hak Kazandı

 

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Elif Akın Kazancıoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Z. Kazancıoğlu’nun, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında sundukları "123Z533" numaralı "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Hücrelerinde Terapötik Ajan Olarak Tetrahidrokinolin Türevlerinin Moleküler Yolaklarda İlaç Etkinliklerinin in silico ve in vitro Olarak Belirlenmesi" başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı.

Hocalarımızı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.