Doç. Dr. Faika Yaralı Karakan’ın Proje Önerisi “TÜBİTAK ARDEB 1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Faika Yaralı Karakan'ın yürütücülüğünü yaptığı "Türkiye Sarımsak (Allium sativum L.) Gen Kaynaklarının Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Kemotaksonomik Özelliklerinin Belirlenmesi " başlıklı proje önerisi TÜBİTAK-TAGEM iş birliği ile ARDEB tarafından açılan 1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bekir Bülent Arpacı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koç, Dr. Ümit Haydar Erol ve Arş. Gör. Berna Ergun Çetin’in de araştırmacı olarak görev aldığı proje ile Türkiye’nin zengin gen kaynaklarının etkin değerlendirilmesinin yanı sıra, Türk sarımsak genotiplerinin morfolojik, moleküler ve kemotaksonomik özelliklerinin belirlenmesiyle sarımsak gen havuzuna yeni genotiplerin dâhil edilmesi, sarımsak yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, ekim alanlarının ve genotiplerin ticari olarak üretim potansiyellerinin arttırması ile gelecekte yapılacak ıslah çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Hocalarımızı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.