Üniversitemizde “Yazar Okumaları” Etkinlik Serisinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Edebiyat ve Kültür Topluluğunun düzenlediği Yazar Okumaları Etkinlik Serisi’nin ilki, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR, Araştırma Görevlileri M. Fatih Aydın, Sefa Altay, Muhammed Ali Ağca, Bedirhan Teke ve Edebiyat ve Kültür Topluluğu Başkanı Sena Ekmekçioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, okumaya ve yazmaya yönelik böyle bir etkinliğin katılımcılara sağlayacağı faydalar konusunda bir giriş konuşması gerçekleştirdi. Yaşar, okumanın önemini vurgularken aynı zamanda doğru okumanın yapılması gerekliliğine de değindi. Bu bağlamda okumanın, doğru kaynağı, doğru biçimde okumaya karşılık geldiğini ifade etti. Yaşar, doğru okumayla birlikte gerçekleştirilecek olan faaliyetin, düşünme ve yazma ile de desteklenmesi gerekliliğini vurguladı. 

Aydın, Yazar Okumaları etkinliğinin günümüz toplumunda değeri çok fazla verilmeyen ‘düşünme’ faaliyetini gerçekleştirmemize yardımcı olacağını ifade etti. Bu etkinliğin sadece belirlenen yazarlarla sınırlı kalmayacağını; farklı akademik ilgi alanlarına da hitap edeceğini vurguladı. Etkinliğin, akademik kültürü geliştirip yaygınlaştırmayı da hedeflediğini aktardı.

Altay, konuşmasına etkili okuma ve yazma biçimlerini anlatarak başladı. Bu bağlamda, değerlendirme yazılarının konu, anahtar kavramlar, amaç, örneklerle destekleme ve sonuç bölümlerini içermesinin gerekliliğini vurguladı. Ardından Mustafa Kutlu’nun eserlerindeki ana temalar olan geleneksellik – modernlik, kır – kent, maneviyat – maddiyat, kolektivite – bireysellik gibi karşıtlıklar ekseninde bir sunum gerçekleştirdi. Muhammed Ali Ağca, Kutlu’nun hikâyelerinden hareketle birtakım psikolojik kavramların önemini vurguladı. Bu bağlamda, Maslow’un ‘kendini gerçekleştirme’ kavramının Kutlu’nun hikâyelerinde işlendiğini ifade etti.

Giriş, tanışma, işleyişin açıklanması ve genel temaların belirlenmesini içeren ilk toplantı, öğrencilerin de aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Yazar Okumaları, çarşamba günleri 18:30’da gerçekleştirilmeye devam edecek.