Üniversitemizde “İngiltere’de Okulların Yapısı ve İşleyişi” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Paylaşım Toplantıları kapsamında, Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğu işbirliği ile “İngiltere’de Okulların Yapısı ve İşleyişi” isimli söyleşi gerçekleştirildi. 

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Hazır tarafından gerçekleştirilen söyleşide, İngiliz Eğitim Sistemi’nin yapısı ve işleyişi, eğitim müfredatları, eğitim aşamaları, Britanya'nın değerleri ve özel eğitim okullarının yapısı nitelik ve nicelik açısından tartışıldı. Ayrıca müfettişlik ve değerlendirme sisteminin (Ofsted) uygulanması sürecinin okul personeli tarafından nasıl algılandığı örneklerle anlatıldı. Uzunca bir süre İngiltere'de özel eğitim okullarında çalışan Hazır, söz konusu yapı ve işleyişi kendi deneyimleri ışığında katılımcılara aktardı. 

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.