“Kıraathane Söyleşileri”nin 37’ncisi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz “Kıraathane Söyleşileri”nin otuz yedincisi olan “Beşer ve Resul Olarak Hz. Muhammed” başlıklı söyleşi, İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden Arş. Gör. Abdulbaki Durmaz’ın yönlendiriciliği ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Cide’nin sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Söyleşiye dinleyicileri selamlayarak başlayan Cide, Hz. Peygamber hakkında konuşmanın hem kolay hem de zor olduğuna değindi. Peygamber algısının farklı oluşunun konu üzerinde konuşulmasını güçleştirdiğini; Hz. Peygamber’in hayatının neredeyse tamamının kitaplara yansımış olmasının ise bahsi kolaylaştırdığını ifade etti. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bütün peygamberlerin, yaşadıkları dönemde kavimleri tarafından, peygamberlerin beşer olması dolayısıyla itirazla karşılandıklarını vurguladı. Peygamberlerin bir beşer olarak kabul edilemeyişinin onların bir beşerin üzerinde konumlandırılması sonucunu doğurabileceğini; Hz. İsa’nın Tanrılaştırılmasının da bu bağlamda bir örnek olduğunu anlattı. Peygamber Efendimiz’in bir beşer olarak duygu ve düşünceleriyle var olduğunu aktardı. Kur’an- Kerim’den ayetlerle Hz. Peygamber’in beşerî yönlerine değindi.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.