Üniversitemizde “Popper, Kuhn, Feyerabend Örnekleri Üzerinden Yirminci Yüzyılda Bilimi Anlamlandırma Çabasındaki Dönüşüm” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemizde, 2021-2022 güz yarıyılı felsefe etkinliklerinin altıncısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgül Ekinci'nin “Popper, Kuhn, Feyerabend Örnekleri Üzerinden Yirminci Yüzyılda Bilimi Anlamlandırma Çabasındaki Dönüşüm” başlıklı söyleşisi ile İnciraltı Kıraathanesi’nde gerçekleştirildi. 

 

Ekinci, söyleşide, bilim serüveninin ana hatlarından bahsetti. Bilimin ilk olarak, kendi sistematiğinden uzak, felsefenin içinde yer alan bir etkinlik türüyken, zaman içinde, felsefeden koparak kendi alanını oluşturduğunu ifade etti. Modern bilimi oluşturan sürecin ise 15. yüzyıl ile başladığını; özellikle Kopernik ile başlayan Galileo, Kepler ve Newton ile devam eden çizginin evrene bakış açısında büyük bir kırılma yarattığını ve modern bilimin ana kaburgasını oluşturduğunu belirtti. Ortaçağın teoloji eksenli bilimsel bakış açısından sıyrılan yeni bilim anlayışına, aklın gücüne sığındığını; buna bağlı olarak bilim tarihindeki bu gelişmelerin, bilim felsefesinde de metafiziği dışarıda bırakan, materyalist ve pozitivist bakış açılarının yerleşmesini sağladığını ifade etti.

 

Ekinci, çağdaş dönemdeki bilim ve bilim felsefesi ilişkisine değindi. Modern bilimin ana yöntemi olarak karşımıza çıkan doğrulamacılık ve tümevarımı eleştirip kendi önerdiği yanlışlamacı yöntemi sunan Popper’in, çağdaş bilim felsefesinde meydana gelen kırılmanın ilk temsilcisi olarak karşımıza çıktığını aktardı. Bilimin doğrulama ile değil yanlışlamayla ilerleyeceğini ifade eden Popper’in, doğrulamanın tüketilemez ve sınırsız olduğunu belirttiğini; fakat bir teoriyi bir kere yanlışlamanın da yeterli olduğunu söylediğini belirtti. Ekinci; Kuhn’un ise, bilimin düz ve birikimsel değil kendi içinde kopmalar, inişler, çıkışlar ve devrimlerle ilerlediğini ifade ettiğini aktardı. Feyerabend’in bilimde anarşist bir yöntemi savunduğunu söyleyen Ekinci; bilimin hasta olduğunu ve anarşizmin de ilaç olduğunu ifade ettiğini söyledi. 

 

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.