“Kıraathane Söyleşileri”nin 31’incisi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz “Kıraathane Söyleşileri”nin otuz birincisi, “İslam Filozoflarında Din Dili” başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu’nun yönlendiriciliği ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner’in sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

Şahiner, sunumunda, Fârâbî, İhvân-ı Safâ ve İbn Sînâ örneklerinden hareketle İslam filozoflarında din dilinden bahsetti. İnsan için bilgi kaynaklarının beş duyu, akıl ve burhan olmak üzere üçe ayrıldığını ifade eden Şahiner; İhvân-ı Safâ’ya göre beş duyunun dışında insanda var olan beş de ruhani güç bulunduğunu; bunların da hayal, düşünme, hafıza, konuşma ve sanat gücü olduğunu belirtti. İhvân-ı Safâ’nın epistemolojisinin fizik ve metafizik varlığın bilgisi olmak üzere düalist bir yapıda olduğunu aktaran Şahiner; İhvân-ı Safâ’nın cennet ve cehennemle ilgili yorumlarından da bahsetti. İhvân-ı Safâ’nın bilgide yetkinleşmenin amacının Tanrı’yı bilmek olduğunu; vahiy yoluyla bilgiye ulaştığı için bilgelerin en yücesinin peygamber olduğunu öne sürdüğünü aktardı. 

Şahiner; Fârâbî’nin vahiy olgusunu akıl teorisinden hareketle temellendirdiğini ve edinilen bilginin niteliğine göre aklın farklı isimler aldığını anlattı. Ardından Fârâbî’de din dilini aktardı. Şahiner, sunumunun sonunda İbn Sînâ’nın peygamber ve vahiy telakkisi hakkında bilgiler verdi. 

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.