Üniversitemizde “Göçmenlere Yönelik Algıda Sınırların Rolü” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yönlendirici; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bililer Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Tekin’in konuşmacı olduğu “Göçmenlere Yönelik Algıda Sınırların Rolü” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

Tekin, sınır kavramının disiplinler arasında farklı tezahürleri olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Ardından sınır ve sınır boyu anlayışlarının farklılığına değindi. Westfalya Antlaşması (1648) ile modern devlet anlayışıyla beraber modern sınır anlayışının devletler arasında 1980’li yıllara kadar hâkim olduğunu ifade etti. 1980 sonrasında devletlerin eskiye nazaran daha dışa dönük bir politika takip etmeye başlamadığını; modern sınır teorisinin yerine küresel eksenli post modern sınır anlayışının benimsendiğini belirtti. Bu yaklaşımın devletin kendi merkezinden öte, kendi dışında diğer devletleri merkeze alarak temellendiren bir yaklaşım olduğunu söyledi. Ulus devlet anlayışının da bu hususta belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Tekin, sınır ve sınır anlayışları hakkında yurtiçi ve yurtdışında mevcut olan literatürden önemli isimler ve çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Suriye-Türkiye sınırı özelinde göçmenler için en başta zikredilmesi gereken kavramın sınır bürokrasisi olduğunu ve göçmenlerin göç ettiği ülke ve insanı ile ilişkisin ve hukukunun buradan hareketle şekillendiğini sözlerine ekledi.

E-konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.