KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı

 

 

 

 

İdari Personel Muvafakat Talep Sonuçları

 

 

 

“KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MUVAFAKAT YÖNERGESİ” uyarınca muvafakat talebinde bulunan idari personel için, anılan Yönerge çerçevesinde yapılan puanlama sonucunda belirlenen asil ve yedek personel listeleri Personel Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere duyurulur.